Kategorie

Dostawa

Darmowa dostawa na terenie Warszawy powyżej 300 PLN brutto
 
 

Serwis

Serwis zaprasza w godzinach: 8.00 - 16.00

Leman Coffee Serwis

Polityka prywatności

 
1. Państwa dane osobowe gromadzone przez firmę Leman – Jerzy Gazda pod adresem strony: www.lemanSklep.pl wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Leman – Jerzy Gazda w odniesieniu do sklepu, strony i portalu Internetowego będącego własnością w/w firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

2. Informacje dotyczą m.in. realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń, rozwiązywania ewentualnych reklamacji oraz informowania o nowych produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach i wyprzedażach oferowanych, przesyłanych przez sklep Internetowy odbywają się wyłącznie za zgodą klienta.

3. Sklep zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom.

4. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz oferty handlowe, korespondencja pomiędzy Sklepem a Klientem traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Nie mają do nich dostępu osoby trzecie. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Klientem, a Sklepem.

5. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

6. Każdy zarejestrowany Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub ich uaktualnienia w panelu klienta.

7. Każdy zarejestrowany Klient na pisemny wniosek w drodze mailowej do administratora Sklepu za jego pośrednictwem ma możliwość całkowitego usunięcia swoich danych osobowych informacji handlowych i korespondencji przechowywanych na serwerze Sklepu w okresie 14 dni od przesłania wniosku na adres: biuro@lemansklep.pl